Važnost preciznog hitca

Podvodni ribolov se često svrstava u sportove, unatoč tome, zbog velike ovisnosti o brojnim faktorima, te nemogućnosti utjecaja na uvjete u kojima se odvija, puno prikladnije bi ga bilo nazvati vještinom. Kao i svaka druga vještina, podvodni ribolov zahtjeva da se brojni sati ulože u njegovo usavršavanje i svaka mala sitnica čini razliku između dobrog lovca i amatera

 Napisao i snimio Igor  Nuić 

Jedna u nizu takvih stvari koju je potpuno usavršiti, odnosno izvježbati je dobro baratanje podvodnom puškom i precizno pogađanje naciljane mete. Takvu priču zasigurno je potrebno započeti sa kvalitetnim DSC09547namještanjem i odabirom opreme. Segment opreme najbitniji za precizno pogađanje ribe logično je podvodna puška. Odabirom prave podvodne puške za način lova koji se prakticira može se postići maksimalna učinkovitost u podvodnom ribolovu. Dužina i snaga puške ključni su faktori, prekratka puška u lovu na kapitalne primjerke može rezultirati promašajima ili pogodcima u krivo mjesto, jer ako puška nema dovoljno snage dolazi do podbačaja i promašivanja. Isto tako preduge puške ili predebele strijele mogu rezultirati gubitkom ulova, ako se radi o manjim primjercima ribe. Preveliki trzaj na snažnoj pušci smanjuje preciznost pa se mala meta lako može promašiti, dok debele strelice mogu previše oštetiti malu ribu, te joj tako omogućiti da se lako otrgne sa strelice i pobjegne. Preciznost puške može ovisiti i o drugim komponentama neovisnima o dužini i snazi. Krivljenje puške pod prevelikim naponom logično će rezultirati nepreciznim hitcem unatoč dobrom ciljanju. Mehanizmi za okidanje na puškama također moraju biti pravilno uštimani, premekan okidač može biti osjetljiv, te u trenutku napetosti kod susreta sa ribom, lovac nehotično može opaliti pušku prije nego je precizno naciljao, dok pretvrd okidač može rezultirati zakašnjelom reakcijom i propuštanjem prilike za preciznim hitcem.

Težina i dužina strelice su također jako važne za preciznost, preduga strijela može rezultirati većom masom strijele, te na taj način smanjiti brzinu strijele, što će ribi omogućiti izmicanje pred puškom, i nespretnim pogotkom ili promašajem. Ista stvar će se događati ako je strelica predebela, pa njena težina utječe na brzinu. Isto tako pretanke strelice mogu na prejakoj pušci, u trenutku okidanja, dobiti preveliku silu pri čemu može doći do izvijanja i neravnomjerne putanje. Rezultat u tom slučaju neće biti dobar. Sasvim je logično i kako se iskrivljenom strelicom u prethodnom lovu, neće moći postići dobri rezultati. Druga komponenta opreme važna za preciznost je i maska. Ona mora omogućavati dovoljnu preglednost, odnosno dovoljno veliko vidno polje, te jasnu sliku, kako bi meta bila jasno vidljiva u svakom trenutku i kako bi upućeni hitac bio što pravilniji.

Utjecaj mora

DSC09543Kada se poklopi adekvatna oprema, još brojni faktori mogu utjecati na preciznost. Stanje mora, svjetlost, vrsta dna i drugi faktori se također ne smiju zanemariti. U uvjetima jakog vjetra i visokih valova, naravno da je puška izložena jakim kretnjama mora, te da ju nije lako održavati u ravnini za precizan hitac. U takvim trenutcima potrebno je jako čvrsto držati pušku, te na neki način predvidjeti ribinu kretnju, te pucati jako brzo kada se lovina i puška poklope. Naravno da u teškim uvjetima i riba ima drugačije kretnje, te se za uspješan lov potrebno jako dobro skoncentrirati, i upoznati svoj ribolovni alat. Osim vjetra i valova, na mjestima sa izraženim snažnim pridnenim korentom, lov može također otežati i strujanje mora. Jak korenat stvara snažan pritisak na pušku te može otežati ciljanje. U tom slučaju potrebno je utvrditi smjer korenta prije samog urona, kako bi pri dolasku na dno pušku mogli postaviti u smjeru niz korenat da se njegov utjecaj neutralizira, naravno ako teren to dozvoljava. Izrazito stjenoviti tereni također mogu ograničiti precizno nišanjenje. Na dnu lovcu barijere na terenu mogu zaklanjati veći dio vidnoga polje, pri čemu je često potrebno predvidjeti putanju ribe, te ciljati tamo gdje pretpostavljamo da bi se riba mogla pojaviti, nakon što je zašla za neki zaklon. Mutno more i slabo svjetlo ponekad zahtijevaju od lovca da nišani i gađa samo u obrise ribe, pri čemu je potrebno jako dobro poznavanje fizionomije ribe i sigurna ruka za uspješan lov.

Koncentracija

Čak i kada se svi uvjeti poklope, bez ljudskog faktora nije moguć precizan hitac. Maksimalna koncentracija i opuštenost lovca glavne su predispozicije uspješnog hitca. Uzbuđenje koje se javlja kod lovca u susretu sa ribom, može imati kontraefekt, tako da lovac u uzbuđenju strelicu uputi prerani, ili prekasno, u želji da dobije što bolju priliku za siguran hitac, te ne dovede ulov u pitanje. Psihička stabilnost i smirenost karakteristike su dobrog lovca i njima svakako treba težiti

Nepotrebno uranjanje

Loši i neprecizni hitci, osim gubitkom lovine, mogu rezultirati i ranjavanjem ribe, koje ona u većini slučajeva neće preživjeti. Takva radnja svakako je štetna, te ju treba izbjegavati. Ranjena riba također može DSC09505sa dobre ribolovne pozicije rastjerati druge jedinke iste vrste, te tako onemogućiti budući uspješan lov. Kako bi se izbjeglo nepotrebno ranjavanje, potrebno je znati i mjesta na lovini koja je najbolje gađati, odnosno koja je potrebno izbjegavati kako se gubitci ne bi događali.

Ribu je uvijek najbolje pogoditi u kost, na bilo kojem dijelu, jer to najčešće dovodi do trenutnog umrtvljavanja i sigurnog vađenja lovine. Također predio glave poviše očiju je sigurna točka za siguran ulov, no potrebo je paziti da se ne pogodi riba u škržni poklopac jer u tom slučaju najčešće dolazi do otpadanja. Bočna peraja je središnji dio ribe, te jako teško dolazi do gubitka lovine. Najlošiji dio za gađanje svakako je predio stomaka, zbog mekog i tankog mesa, riba se na tom dijelu jako lako ispara i odlazi.

Vrste 

 Vrste ribe koje je najlakše dobro pogoditi su one sa tvrdim mesom i vanjskim ”oklopom”, kao što su gof, kirnja, škrpina, itd. Sparidi spadaju u kritičnu vrstu koja jako lako otpada sa strelice. Zubatac koji je u podvodnom ribolovu jako cijenjena lovina, zbog svog jako mekanog mesa vrlo se često otkida sa strelica. Tabinja je također pripadnik ribljih vrsta koje jako lako ”napuštaju” strelicu, te ju bez prilike za jako preciznim hitcem u tvrdi predio oko glave, nije potrebno niti gađati.