SUZUKIJEVA ″NAGRADA ZA DOBAR RAD I NASTUP NA TRŽIŠTU ZA 2014″ MOTONAVISU d.o.o.

Suzuki ima određene standarde koje treba poštivati, a prilagođavanje tim standardima za Motonavis je bio jednostavan jer je koncepcija motonavis portal2poslovanja već od početka bila tako postavljena da se podudarala sa Suzuki-jevom koncepcijom.

Sve je to doprinijelo tome da je Suzuki to prepoznao i honorirao nagradom za dobar rad i nastup na tržištu za 2014.

Motonavis d.o.o. je sa SUZUKI-jem kao ekskluzivnim distributerom vanbrodskih motora od 2002. godine. Najprije za područje Hrvatske a nedugo zatim i za Srbiju i Crnu Goru.

Motonavis posvećuje veliku pažnju na usavršavanje servisnog osoblja i u tom cilju redovito svake godine u suradnji i pod pokroviteljstvom Suzuki-jevog tehničkog osoblja u servisu Motonavisa organizira seminare za svoje dilere i servisere kako bi se prenijela nova znanja i iskustva pogotovo kada se radi o novim modelima vanbrodskih motora.

Servisna i prodajna mreža danas broji više od 45 dilera i servisera sa stalnom težnjom proširivanja.

Motonavis raspolaže s bogatim skladištem rezervnih dijelova, a također je povezan On Line sa centralnim Suzukijevim skladištem, te u slučaju hitne potrebe nekog dijela ili sklopa, moguća je dobava istog za jedan do dva radna dana .

Motonavisu, dobivena nagrada je poticaj da nastavi još aktivnije podržavati brand Suzuki za naše tržište fer i korektno kao i do sada, kako u odnosima sa korisnicima tako i poslovnim partnerima.