Tuna mania na Krku

Bablje ljeto, toplo i mirno vrijeme izmamilo je ribiče na more, a izmamilo je i jata tuna koje su se bacale za sitnom plavom ribom. Bilo je to ludilo u kojemu su uz tune, koje su napadale iz dubine i jata galebova i koji su se s visine obrušavali na sitnu plavu ribu, sudjelovali i mi jureći od jata do jata i bacajući popere. Bio je to čisti ribički stil koji se zove run and gun!

Više